Lesson in German

περιεκτικότητα od η πορεία

≡ 

Διδακτική ύλη και μεθοδικότητα

Είστε "αρχάριος";

Λεξιλόγιο: Στα πλαίσια του κύκλου βασικών μαθημάτων, πρώτα θα μάθετε τις λέξεις που θα χρειαστείτε για σχεδόν κάθε συνομιλία. Επίσης θα μάθετε πως να περιγράψετε με τις λέξεις αυτές άλλους όρους, τους οποίους ακόμα δεν μάθατε. Το λεξιλόγιο αυτό φυσικά δεν αρκεί για να συμμετέχετε σε φιλοσοφικές συζητήσεις ή να διαβάσετε έργα λογοτεχνίας, όμως στην καθημερινή ζωή θα μπορείτε να συνεννοηθείτε.
Γραμματική: Κάποιες λέξεις αλλάζουν στην πρόταση. Στο λεξικό αναφέρεται <geben>, όμως στην πρόταση γίνεται π.χ. <gibst> ή <gabst>. Εάν κατέχετε ήδη θεωρητικές γνώσεις, θα τις εκμεταλλευτούμε. Αλλιώς θα παρακάμψουμε την θεωρία, μαθαίνοντας τις διαφορετικές μορφές μέσω της συνομιλίας.
Προφορά: Μόνο λίγα άτομα αρθρώνουν την ομιλία τους με το τρόπο παρουσιαστή ειδήσεων. Ειδικά οι συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις προφέρονται γρήγορα και άναρθρα. Για το λόγο αυτό δεν θα μάθετε μόνο την ορθή προφορά της Γερμανικής, αλλά και να αναγνωρίσετε τις πιθανές παραλλαγές στην προφορά.

Μιλάτε ήδη λίγα Γερμανικά;

Λεξιλόγιο: Ενημερώστε με κατά την εγγραφή σας για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, για να διαμορφώσω ένα εξατομικευμένο λεξιλόγιο που θα σας ωφελήσει πραγματικά. Λογοτεχνία, πολιτική, ιστορία, πολιτισμός, αθλητισμός ...; Ή χρειάζεστε τα Γερμανικά για την δουλειά σας; Τα μαθήματα εμβάθυνσης θα διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε εσείς να μάθετε τους όρους εκείνους που θα σας είναι οπωσδήποτε απαραίτητοι.
Γραμματική: Το ίδιο πράγμα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Όχι μόνο η επιλογή των όρων, αλλά και η κατάταξη των λέξεων στην πρόταση ή η χρήση δευτερευόντων προτάσεων διαμορφώνουν την γλώσσα πιο ζωντανή, πιο ποικιλόμορφη και συνεπώς πιο ενδιαφέρουσα. Η θεωρία μπορεί να είναι χρήσιμη, δεν είναι όμως οπωσδήποτε απαραίτητη. Και στο σημείο αυτό θα προσαρμοστώ στις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Προφορά: Ίσως καταλαβαίνετε τις διάφορες παραλλαγές της προφοράς ήδη "παθητικά". Εδώ μπορείτε να εξασκηθείτε στο να μιλήσετε γρήγορα και με ευχέρεια.

Μιλάτε ήδη αρκετά καλά Γερμανικά;

Εάν μπορείτε να καταλαβαίνετε το παρόν κείμενο (στα Γερμανικά), να διαβάζετε Γερμανικές εφημερίδες και να καλύψετε ήδη εκτεταμένες συνομιλίες στα Γερμανικά, επιθυμείτε ωστόσο να λάβετε κι άλλα μαθήματα (ίσως επειδή σκοπεύετε να συντάξετε μόνοι σας Γερμανικά κείμενα ή να δώσετε διαλέξεις ή να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας), τότε προτείνω να σχεδιάσουμε το κύκλο μαθημάτων μαζί. (Περι-) γράψτε μου τους στόχους σας. Εγώ θα σχεδιάσω ένα αναλυτικό πλάνο εξατομικευμένων μαθημάτων, τα οποίο θα καλύπτουν ακριβώς στις ανάγκες σας.

Μερικές σκέψεις περί μεθοδικότητας

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας απαιτεί δουλειά. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μέθοδος, βάσει τις οποίας θα μπορούσατε να μάθετε μια γλώσσα χωρίς κόπο. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, σκοπεύει να σας παραπλανήσει.
Όμως, όπως είναι γνωστό, δουλειά δεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε δυσάρεστη, αλλά μπορεί να είναι και πολύ διασκεδαστική. Ωστόσο πρέπει να υφίστανται 3 προϋποθέσεις.

1. Κίνητρο

Όποιος μαθαίνει μια ξένη γλώσσα επιδιώκοντας προσωπικούς στόχους, θα είναι πρόθυμος να αποδεχτεί και μερικά μειονεκτήματα. Σε ορισμένες ιστοσελίδες αναπτύσσεται, για ποίους λόγους αξίζει να μάθει κανείς Γερμανικά. Εγώ πιστεύω, ότι εσείς θα ξέρετε οπωσδήποτε καλύτερα για ποίον λόγο θέλετε να μάθετε Γερμανικά. Δεν είμαι εκπαιδευτής υποκίνησης. Καθώς όμως μου αρέσει πολύ να μαθαίνω, βλέπω τους μαθητές μου ως "ομόφρονους", στους οποίους παρέχω ολόψυχα την υποστήριξή μου.

2. Ατμόσφαιρα

Σε μια ατμόσφαιρα που σας επιτρέπει να συγκεντρωθείτε στην μάθηση, γρήγορα θα ξεχάσετε τις λιγότερα ευχάριστες πλευρές της εργασίας. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται ακόμα και ο ορθός φωτισμός και μια άνετη θέση. Το δωμάτιο διδασκαλίας του διαμερίσματος έχει διαμορφωθεί με το ποιο κατάλληλο τρόπο. Για τις γραπτές εργασίες θα βρείτε εδώ ένα δικό σας γραφείο με προσωπικό υπολογιστή. Κατά την διάρκεια προφορικών ασκήσεων μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά σε μια άνετη πολυθρόνα. Στην βιβλιοθήκη θα βρείτε κλασική και σύγχρονη Γερμανική λογοτεχνία καθώς και εξειδικευμένα συγγράμματα για ποικίλα θέματα. Επίσης είναι αυτονόητο, ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνομιλητές σας θα συμβάλλουν στο να μην αντιλαμβάνεστε τις ασκήσεις ως "εργασία".

3. Αίσθημα επιτυχίας

Το αίσθημα της προσωπικής επιτυχίας θα συμβάλλει πιθανώς περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στο να ενδυναμώσετε την προσωπική σας υποκίνηση και να συνεχίσετε την επιδίωξη των στόχων σας. Εφαρμόζοντας τον τρόπο διδασκαλίας που ταιριάζει στο δικό σας προτιμούμενο τρόπο εκμάθησης εξασφαλίζω, ότι τα μαθήματα θα οδηγήσουν πραγματικά στον επιθυμητό στόχο.

Τρόποι εκμάθησης

Κάποιοι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν γράφουν, άλλοι στην προφορική συζήτηση. της ύλης. ʼλλοι πάλι απομνημονεύουν με ευκολία ακουστικά παρεχόμενες πληροφορίες. Μια δυνατότητα ευκολότερης εμπέδωσης της διδακτικής ύλης προσφέρει και η διερμηνεία ρόλων Από μερικά μικρά τεστ θα φανεί γρήγορα, ποία μέθοδος είναι η πιο αποτελεσματική για σας.

Βοηθήματα διδασκαλίας

Στα πλαίσια των μαθημάτων διαθέτονται όλα τα σύγχρονα μέσα: υπολογιστής, τηλεόραση, γραφικό υλικό, κείμενα, ταινίες, ακουστικό υλικό, περιοδικά, ημερήσιος τύπος, πίνακες, στίχοι τραγουδιών και πολλά άλλα. Στα βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται όμως και επισκέψεις σε ή από άτομα, τα οποία είναι πρόθυμα να σας παρέχουν την ευκαιρία να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε.

Θέματα

Τα θέματα των κύκλων μαθημάτων εμβάθυνσης και για προχωρημένους καθορίζετε εσείς. Σύμφωνα με τις επιλογές σας, εγώ θα επιλέξω τα ταιριαστά διδακτικά μέσα για σας. Αθλητισμός, πολιτική, οικονομία, λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμός, ιστορία, μουσική, αρχιτεκτονική ...
Οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των μαθημάτων.